Ana Sayfa Ana Sayfa
Hakkımızda Hakkımızda
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
Hakkımızda
Ana Sözleşme
Hakkımızda

Gedik Yatırım Holding A.Ş. 12.03.1998 tarihinde Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. adı altında kurulmuş olup, 27.08.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda Şirket’in Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak “Gedik Yatırım Holding A.Ş.” unvanlı bir yatırım holding şirketine dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bahse konu olan Olağanüstü Genel Kurul Kararı 11.09.2014 tarihinde tescil edilerek 17.09.2014 tarih 8655 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış, Şirket’in ticaret unvanı “Gedik Yatırım Holding A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Şirket bu değişikliği 12.09.2014 tarihinde “Unvan Değişikliği” konusu altında Kamuyu Aydınlatma Platformuna kamuoyuna duyurmuştur.Şirket’in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali  finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.  Ayrıca Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi borçlanma aracı ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

 

Ortaklar

İştirak Tutarı(TL)

İştirak Oranı %

Erhan Topaç

27.444.877,09

91,48

Diğer

2.555.122,91

8,52

Toplam

30.000.000,00

100

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

ERHAN TOPAÇ

 

 MURAT TANRIÖVER

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

ONUR TOPAÇ

 

ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Gedik Yatırım Gedik Yatırım |  Gedik Portföy Yönetimi Gedik Portföy Yönetimi |    Copyright © Gedik Yatırım Ortaklığı